Tilmelding til fjernvarme

Inden udførelse af installationsarbejde, skal du udfylde denne blanket og sende den til Sdr. Omme Varmeværk.

Tilmeldingsblanketten er tilgængeligt som pdf-fil, der kan åbnes med programmet Acrobat Reader.

Tilmeldingsblanketten åbnes her: Tilmeldingsblanket