Planlagt udskiftning

15. april 2024

Sdr. Omme Varmeværk har planlagt udskiftning
af fjernvarmerør på Vandværksvej 5-11, Sdr. Omme.
Udskiftningen sker i perioden 22/4 – 5/5 2024.

Vejen afspærres.

Fjernvarmeforsyningen vil i perioder være midlertidig
afbrudt.