Om os

Varmeværkets historie


På et orienterende møde d. 30. oktober 1962 blev kimen til fjernvarmen i Sdr. Omme lagt. Den 20. marts 1963 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling.

Der var på dette tidspunkt tegnet 63 andelshaver. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at man fra starten ville installere 3 oliekedler.

Den 9. december1963 kl. 22.00 blev den første kedel tændt, og varmen sendt ud til de første forbrugere.

I 1969 blev den 4. oliekedel installeret. Denne situation var uændret indtil 1981, hvor varmeværket blev udvidet med en kedel beregnet til kulfyring.

Omkring 1990 blev brændslet ændret til træpiller. Træpillerne var den primære brændsel indtil juni 2011, hvor der blev taget et helt nyt varmeværk i brug.

Varmevaerket 1
Varmevaerk2 Grafik Det nye varmeværk fyrer primært med flis, men der er installeret en oliefyret kedel som back up.
Det gamle varmeværk blev nedlagt og jævnet med jorden i 2013.
For nuværende er der tilsluttet ca. 800 målere.

//